امروز: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد
هر کدام از اعضای محترم که بخواهند از عضویت در صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر انصراف دهند، می بایست با هماهنگی واحد محل اشتغال ، پس از تکمیل فرم انصراف و همچنین نامه ابلاغیه از محل اشتغال به صندوق ذخیره مبنی بر انصراف متقاضی می تواند از عضویت در این مؤسسه خارج شوند.