امروز: ۱۳۹۹ جمعه ۲۴ مرداد
ارتباط با واحد امور اعضا صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر از طریق زیر امکان پذیر می باشد.
 
شماره تماس : 02174503000
 
داخلی (111 , 112) و مدیرامور اعضاء داخلی(116)
 
ایمیل : staffmatters@shahr-sz.ir