امروز: ۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

اسامي نمايندگاني که از طرف بانک شهر و شرکت هاي تابعه آن جهت کاربري سامانه امور اعضاء مشخص شده اند.

 

 

اسامي نمايندگان
رديف نام و نام خانوادگي سازمان/شرکت
1 فرحناز رغبتی بانک شهر
2 علی اضغر نجاریان بانک شهر
3 محمد رزاقي دستجردي ليزينگ شهر
4 سميه کاظمي اميرهنده راهبرد هوشمند شهر
5 سارا سادات اکرم راهبرد هوشمند شهر
6 سميرا رحيمي توسعه گردشگري شهر آيين
7 صادق صدیق خدمتی کارگزاری شهر
8 معصومه خامی سرمایه گذاری شهر آتیه
9 شایان اسمعیلی پور تجارت آتیه کیش
10 منیر شریعتی توسعه و نوآوری شهر
11 کیارش گودرزی توسعه و نوآوری شهر
12 پرویز اصلانزاده گروه توسعه اقتصادی رستا
13 گیل آرا غلام دوست گروه پترو انرژی شهر
14 سولماز نوابی تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان